VKBS

Objavte
efektívnu výrobu
Bojujete s vysokou chybovosťou spôsobenou obsluhou? Chceli by ste vyrábať viac, rýchlejšie a bez zvýšených nárokov na pracovníkov?
Robotizácia
Automatizácia
Robotizované
pracoviská
Automatická montáž drobných komponentovVyššia presnosť - ľudský faktor neprichádza s obrobkom do styku. Dokonalé opracovanie pre ďalšie montážne kroky.
Naše
realizácie
Automatizácia dokáže priniesť viacero benefitov: vyššia produktivita, vyššia presnosť, nižšia alebo nulová chybovosť, minimalizácia reklamácií a opráv, poka-yoke, odstránenie fyzickej práce, eliminácia chýb zapríčinených ľudským faktorom a jednoduchšie nároky na obsluhu
Konštrukcia
a vývoj
Vytvorenie ideového návrhu podľa potrieb a požiadaviek zákazníka cez komplexné konštrukčné riešenie a výrobu dielov. Zostavenie podskupín do uceleného a funkčného celku. Kompletné mechanické a programové odladenie a nastavenie podľa požiadaviek zákazníka v rámci súhrnnej dokumentácie.
ABB Robotics
Allen Bradley
Atlas Copco
Balluff
Cognex
Festo
Keyence
Kollmorgen
Siemens
Weber Schraubautometen

Kontakt
VKBS, s.r.o.

269 Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
Slovakia

IČO: 43 97 14 74
DIČ: SK2022560155

Tel: +421 910 914 218
Mail: vkbs@vkbs.sk

Kontakty

269 Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
Slovakia

IČO: 43 97 14 74
DIČ: SK2022560155

Tel: +421 910 914 218
Mail: vkbs@vkbs.sk