SW nástroje a programovanie | VKBS

SW nástroje a programovanie

Software
Pri našej práci používame Solid Works, E-plan, SolidCAM, Siemens TIA Portal, Robot Studio ABB, Beckhoff ai.
PLC:
Siemens
Beckhoff
B&R

Vytvorenie ideového návrhu podľa potrieb a požiadaviek zákazníka cez komplexné konštrukčné riešenie a výrobu dielov. Zostavenie podskupín do uceleného a funkčného celku. Kompletné mechanické a programové odladenie a nastavenie podľa požiadaviek zákazníka v rámci súhrnnej dokumentácie.


Kontakt
VKBS, s.r.o.

269 Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
Slovakia

IČO: 43 97 14 74
DIČ: SK2022560155

Tel: +421 910 914 218
Mail: vkbs@vkbs.sk

Kontakty

269 Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
Slovakia

IČO: 43 97 14 74
DIČ: SK2022560155

Tel: +421 910 914 218
Mail: vkbs@vkbs.sk