Robotizované pracovisko | VKBS

Robotizované pracovisko

Robotizované pracovisko - odrezanie medenej (CU) rúrky na požadovaný rozmer. Odihlenie po odrezaní.

Vyššia presnosť - ľudský faktor neprichádza s obrobkom do styku. Dokonalé opracovanie pre ďalšie montážne kroky.

video
Galéria

Kontakt
VKBS, s.r.o.

269 Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
Slovakia

IČO: 43 97 14 74
DIČ: SK2022560155

Tel: +421 910 914 218
Mail: vkbs@vkbs.sk

Kontakty

269 Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
Slovakia

IČO: 43 97 14 74
DIČ: SK2022560155

Tel: +421 910 914 218
Mail: vkbs@vkbs.sk