Realizácie

Predstavujeme vám niektoré z našich realizácii komplexných strojov alebo automatov, ktoré prinášajú svojim zákazníkom nasledovné benefity:

  • vyššia produktivita
  • vyššia presnosť
  • nižšia, resp. nulová chybovosť
  • minimalizácia reklamácií a opráv
  • poka-yoke
  • odstránenie fyzickej práce
  • eliminácia chýb zapríčinených ľudským faktorom
  • jednoduchšie nároky na obsluhu

Robotizované pracovisko II

<a href="/sk/produkt/robotizovan-pracovisko-ii">Robotizované pracovisko II</a>
Automatická montáž drobných komponentov (ventil pre hydrauliku) s robotom ABB Yumi. Kontrola vybraných montážnych krokov, triedenie pred ďalším spracovaním. Robotizované pracovisko II - montáž malých komponentov s robotom ABB Yumi. zobraziť
10/2018

Robotizované pracovisko

<a href="/sk/produkt/robotizovan-pracovisko">Robotizované pracovisko</a>
Vyššia presnosť - ľudský faktor neprichádza s obrobkom do styku. Dokonalé opracovanie pre ďalšie montážne kroky. Robotizované pracovisko - odrezanie medenej (CU) rúrky na požadovaný rozmer. Odihlenie po odrezaní. zobraziť
12/2017

Vyvažovacie zariadenie

<a href="/sk/produkt/vyvaovacie-zariadenie">Vyvažovacie zariadenie</a>
Zadanie a vývoj Na to, aby závažia na posilňovacom stroji (lavici) zapadali presne do seba bez drhnutia, je nutné, aby boli perfektne vyvážené. Zadanie je celkom jednoduché: skombinovať kovové odliatky s distančnými plastovými krúžkami rôznej hmotnosti aby celková hmotnosť... zobraziť
5/2017

Montáž hydraulických motorov

<a href="/sk/produkt/montaz-hydraulickych-motorov">Montáž hydraulických motorov</a>
Zadanie a vývoj Montážna lavica pre montáž hydraulických motorov Danfoss (Považská Bystrica). Vysoká variabilita výrobku (hydraulický motor) znemožňuje plno automatickú výrobu v reálnych ekonomických podmienkach. Vieme však proces montáže zjednodušiť pre operátora, zprehľadniť... zobraziť
02/2017

Automatizované robotizované pracovisko

<a href="/sk/produkt/automatizovan-robotizovan-pracovisko">Automatizované robotizované pracovisko</a>
Zadanie a vývoj Automatizované pracovisko na montáž selenoidných ventilov Danfoss (Považská Bystrica). Zákazník riešil problém automatizovanej výroby novovyvinutých selenoidných ventilov podľa princípov poka-yoke, čo ručná výroba nemohla pri komplikovanosti a variabilite... zobraziť
10/2016