Vyvažovacie zariadenie

Počiatočný stav

Ručné skladanie zostavy zahrňovalo množstvo fyzickej práce a riziko zranenia prstov.

12

Produktivita

Po inštalácii zariadenia vystačíme s menším priestorom okolo pracoviska. Priebeh materiálu z/do skladu je plynulejší, zariadenie nám dovoľuje zvládať nárazovo väčšie objemy práce (až 150 zostáv za pracovnú smenu). To všetko prináša vyššiu produktivitu.

150

Nižšie personálne náklady

Po osadení zariadenia klesol počet obsluhujúcich pracovníkov na 1, pričom sa so závažiami manipuluje len minimálne, resp. pomocou žeriava.

1

Viac zostáv za kratší čas

V závislosti od dĺžky zostavy (resp. počet dielov) trvá jej poskladanie 3-5 minút. Oproti ručnému skladaniu odpadlo množstvo zbytočnej práce, presunov a váženia. Za hodinu je možné vyskladať až 20 zostáv.

20

Zadanie a vývoj

Na to, aby závažia na posilňovacom stroji (lavici) zapadali presne do seba bez drhnutia, je nutné, aby boli perfektne vyvážené. Zadanie je celkom jednoduché: skombinovať kovové odliatky s distančnými plastovými krúžkami rôznej hmotnosti aby celková hmotnosť bola konštantná. V praxi pri ručnom skladaní je to záležitosť rádovo v desiatkach minút a neustáleho prevažovania a hľadania vhodných kombinácií kov+plast.

Naše zariadenie tento proces zjednodušuje a neuveriteľne zrýchľuje. Proces zoskladania sa odohrá na jeden krát, nie je nutné závažia opakovane vkladať a vážiť.