Robotizované pracovisko

Robotizované pracovisko

Robotizované pracovisko - odrezanie medenej (CU) rúrky na požadovaný rozmer. Odihlenie po odrezaní.

1

Vyššia presnosť - ľudský faktor neprichádza s obrobkom do styku. Dokonalé opracovanie pre ďalšie montážne kroky.