Montáž hydraulických motorov

Počiatočný stav

Na výrobu jedného kusu výrobku bolo vykalkulovaných 12 normo hodín. Občas bol výrobok poskladaný nesprávne, čo sa lepšom prípade ukázalo pri výstupnej kontrole, v horšom prípade pri neskoršej reklamácii.

12

Použité technológie

  • Keyence, kontrolné body
  • Pictulight
  • LCD, vizualizácia postupu
  • Atlascopco, hydraulické uťahováky
  • Siemens, elektronika a riadiaci systém
5

Vyššia presnosť a poka-yoke

Montáž na montážnej lavici sa zrýchlila, odstránili sa chyby zapríčinené ľudským faktorom. Obsluha lavice nekladie vysoké nároky na zaškolenie. 1 pracovník poskladá celý motor samostatne.

1

Správny moment na správnom mieste

Dotiahnuť prírubu v správnom poradí a so správnym uťahovacím momentom riešia profesionálne nástroje Atlascopco, ktoré polohujú pozíciu nástroja a nastavené parametre.

18

Zadanie a vývoj

Montážna lavica pre montáž hydraulických motorov Danfoss (Považská Bystrica). Vysoká variabilita výrobku (hydraulický motor) znemožňuje plno automatickú výrobu v reálnych ekonomických podmienkach. Vieme však proces montáže zjednodušiť pre operátora, zprehľadniť ho a pomocou prípravkou (napr. osadenie gufera) aj zrýchliť.

Pracovník obdrží zostavu motora a následne podľa "receptu" skladá motor pod dohľadom elektronických kontrolných bodov. Tie mu znemožňujú preskočiť montážny postup, (ne)použitie správneho nástroja so správnym nastavením (napr. určený uťahovací moment a postup uťahovania na prírubách).