Automatizované robotizované pracovisko

Počiatočný stav

Zmontovaný kus sa skladá zo 6 základných dielov v troch variantách. Jeho zloženie trvá aj skúsenému pracovníkovi niekoľko minút.

6

Technické riešenie

  • ABB IRB 140, mechanické ramená
  • Keyence, kontrolné body
  • Festo, pneumatické komponenty
  • Siemens, elektronika a riadiaci systém
0

Nižšie personálne náklady

Na dosiahnutie kapacity automatu by výrobca potreboval 6-10 ľudí. Na obsluhu automatu stačia 4 hodiny na smenu, ktoré spočívajú len v doplnení vibračných zásobníkov a odobraní hotových výrobkov.

4

Viac výrobkov za kratší čas

Len 10 sekúnd stačí automatu na jeden výrobok. Generuje tak až 2700 výrobkov za pracovnú smenu a s nulovou chybovosťou. Výrobky po zkompletovaní putujú na héliový test kvôli kontrole tesnosti, ktorá odhalí nepresný alebo chybný element. Automat dosahuje stabilný výrobný proces (poka-yoke) bez vplyvu ľudského faktoru.

10

Zadanie a vývoj

Automatizované pracovisko na montáž selenoidných ventilov Danfoss (Považská Bystrica). Zákazník riešil problém automatizovanej výroby novovyvinutých selenoidných ventilov podľa princípov poka-yoke, čo ručná výroba nemohla pri komplikovanosti a variabilite dlhodobo spĺňať. Nami vyvinutý automat, ktorého nosnou časťou sú ramená ABB IRB 140 zvláda "zoskladanie" ventilu z komponentov umiestnených vo vibračných zásobníkoch za 10 sekúnd.